Quin és el treball d’un dissenyador gràfic?

Els dissenyadors gràfics combinen els fonaments estètics i artístics amb la tecnologia, entesa com a mera eina per comunicar idees a través del disseny de les pàgines impreses i de les pantalles de dispositius electrònics.El disseny gràfic té al seu abast gran varietat d’elements per aconseguir efectes artístics o decoratius que ajuden i reforcen la comprensió del missatge que s’ha de transmetre en el disseny de producció d’anuncis publicitaris, fullets, revistes, informes corporatius, etc.

Els dissenyadors gràfics treballen fonamentalment amb text i imatges. En relació als textos, han de seleccionar el model de tipografia o font més adequada, la mida, anomenat cos de lletra, el color, i la composició tant dels titulars com dels subtítols, com de les línies del cos de text.

Els dissenyadors gràfics també decideixen com integrar les imatges i el text en una pàgina o pantalla, atorgant jerarquies en els espais destinats a cada element segons la seva importància.

Una variant del text són els gràfics, que serveixen per resumir i agrupar conceptes complicats de visualitzar amb altres mètodes.

Per posar tot això en marxa, el treball d’un dissenyador gràfic implica:

  • Coordinar-se amb el client per determinar l’abast del projecte.
  • Assessorar el client sobre l’estratègia per arribar a la seva pròpia franja de públic, o target.
  • Decidir el missatge i els objectius que el disseny ha d’aconseguir.
  • Crear solucions gràfiques a base de text i imatge que identifiquin el producte o transmetin el missatge estratègic.
  • Desenvolupar les peces gràfiques o les imatges bàsiques per a ser incorporades com a fonaments de la imatge corporativa de productes o serveis.
  • Seleccionar colors, imatges i estils de text per conformar la imatge corporativa de cada empresa, producte o servei.
  • Tot això mitjançant la utilització de programari especialitzat.
  • Revisar el projecte juntament amb el client per detectar i corregir possibles errors abans de la seva difusió o publicació.

El disseny gràfic és cada vegada més important per conferir una personalitat pròpia als productes comercials. És imprescindible per a la creació de la imatge de marca o corporativa que singularitza un producte o servei i el diferencia i destaca de la seva competència.

Una bona metodologia de treball aconsella realitzar-lo sempre de forma coordinada amb el propi client. D’aquesta manera podem aconseguir la màxima precisió, difusió i eficàcia en el missatge desitjat i en la difusió de la imatge corporativa de l’empresa.