Posicionament SEO

Actualment el posicionament web és l’obsessió de tots els especialistes en disseny web. És inherent a la seva professió.

Però el concepte SEO Search Engine Optimization, com a metodologia gratuïta de l’ús d’estratègies per millorar la visibilitat i el posicionament orgànic a Google, és cada vegada més popular entre tot aquell que pretengui que el seu web tingui rellevància, ja sigui un autònom, una petita o una gran empresa.

Aquí exposarem un senzill manual iniciàtic de procediment per aconseguir posicionar una pàgina web a Google, el principal dels cercadors implantats a tot el món occidental. També apuntarem els avantatges que ofereix per un preu que cadascú pot adaptar a la seva mida, sempre a partir d’un límit mínim de relació cost-eficàcia.

En la majoria de pàgines, les visites web provinents de Google estan molt per sobre de qualsevol altre trànsit orgànic que arriba al web, inclòs el d’altres pàgines web o el de la pròpia clientela.

Per això és imprescindible que qui busqui trobi fàcilment els nostres serveis a la xarxa a través d’un bon posicionament web en els cercadors.

Com ja hem dit, el cost de les accions SEO s’adapta a les possibilitats econòmiques de cada empresa. Des del petit emprenedor amb escassos recursos, passant per les PIME que conformen el nucli central del teixit empresarial, fins a les grans corporacions multinacionals. Tots poden fixar la seva quota d’inversió per accedir a estratègies i accions de posicionament.

 

Anem a centrar-nos en les empreses que no disposen d’una gran quantitat de recursos per destinar a la seva promoció en línia a través del posicionament orgànic SEO.

El resum i alhora “el secret” del posicionament orgànic és el contingut de la pròpia web.

Si no pots competir en posicionament per quantitat de recursos emprats en la promoció de la web, fes-ho per la qualitat del contingut que en ella generis i exposis. Guanya la carrera del posicionament per la qualitat del contingut enfocant sempre a les necessitats del teu usuari.

 

Indexació

Només s’han d’indexar els conceptes que realment aportin valor i diferenciació de continguts.

Cal ser meticulós en la classificació de les paraules realment importants i a les quals volem donar especial rellevància per a posicionar-les per sobre de les que no mereixen aquesta preponderància perquè són conceptes irrellevants, recurrents o estan en seccions amb menys visualització.

 

Seguiment

Tots els enllaços realment rellevants que ens aportaran visites han d’aparèixer a la pàgina de portada per facilitar la seva visualització per part dels clients i per part de Google. Xarxes socials, banners, afiliació, …

Així mateix, no cal carregar la portada amb enllaços que tindran molt poca incidència en el nombre de visites al nostre web.

 

Concreció

Com apuntàvem més amunt, sempre has d’introduir contingut dirigit al que busquen els usuaris i/o consumidors del teu producte o servei.

Aquest és el principal punt de partida del posicionament SEO.

Si ho segueixes escrupolosament arribaràs amb més facilitat a les persones adequades, a les que formen el teu públic objectiu.

Si compleixes correctament aquest punt, tens la victòria assegurada a llarg termini. Si divagues, no venceràs ni a llarg ni molt menys a curt termini.

 

Enllaços

Aplica tots els enllaços externs que puguis introduir a la teva web. Això et suposarà un trànsit extern molt ben valorat per Google a l’hora de posicionar el teu lloc.

Qualsevol enllaç a comentaris o mencions del teu producte o servei en pàgines externes serveix per escalar llocs en el rànquing del cercador.

 

Fidelització

Totes les teves accions a la web han d’enfocar-se cap aquest objectiu.

No és senzill, però la idea és crear i publicar un contingut tan increïblement interessant que deixi als teus visitants amb ganes de més.

Obtindràs visites recurrents i seràs premiat per Google.