Packaging: Mikado

Confecció del disseny i tiratge de l’envasat d’una caixa personalitzada per a un ambientador tipus Mikado.
Client situat a Dosrius, Maresme, Barcelona.

Packaging

Contactar