Packaging: Caballet

Disseny del cavallet encunyat amb funció d’expositor per a camals destinades a ciclistes, destinat a lineals de grans superfícies
Client situat a Mataró, del Maresme, Barcelona.

Packaging

Contactar