Freak Show Films

Per a la creació d’aquesta web fem servir el gestor de continguts WordPress. Actualment la plataforma de més fàcil usabilitat a nivell usuari.
Molt aconsellable per l’autogestió dels continguts d’aquesta start up dedicada a la producció de vídeo.
Client situat a Barcelona.

Anar a la web.

Tornar

Contactar