Fullet Borsa de Barcelona

Borsa de Barcelona edita cada any un fulletó amb les dades bàsiques de l’exercici anterior a manera de resum de l’activitat borsària.
Sent una institució amb fonaments fortament ancorats en una gestió impecable, la maquetació i el desenvolupament dels temes continguts ha d’estar molt d’acord amb aquesta idea. Claredat i desenvolupament ordenat de tots els temes.

Veure més catàlegs

Contactar