Disseny Gràfic

Som especialistes en la creació i el desenvolupament de la imatge corporativa de l’empreses. El disseny gràfic és la nostra disciplina originària i el nostre punt de partida estètic. Ens proporciona la base del criteri que apliquem a tots els nostres treballs offline i online.
Fa que els nostres treballs siguin harmònics, jerarquitzats, proporcionats, equilibrats, … fa que sobresurti només el que ha de sobresortir i ressalti només el que s’ha de ressaltar. Aquests paràmetres de procediment, els apliquem a tot el que té a veure amb la imatge corporativa dels nostres clients i amb les estratègies de màrqueting i branding. La nostra passió pel disseny i la feina ben feta, ens condueix a aportar aquell tret de personalitat que fa que una marca, un producte o un servei es diferenciï dels seus competidors i trobi el seu lloc en el mercat.

• Imatge corporativa
• Catàlegs
• Fullets
• Packaging
• Publicitat
• Retolació de vehicles

Contacta'ns